Category:Burchtstappers Herzele

From WalkTracker Wiki
Jump to navigation Jump to search
Logo Burchtstappers Herzele.png

Burchtstappers Herzele is een wandelclub in Herzele en werd opgericht onder de naam de “Herzeelse Wandelclub” op donderdag 21 juni 2001 in de vergaderzaal van het Herzeelse Schepenhuis. Veertien geïnteresseerden ondertekenden de eerste aansluitingskaart bij de sportfederatie VWJL onder het lidmaatschapnummer 422. De club trad in werking vanaf 2002. Ondertussen werd op 2/10/2004 de VWLJ gewijzigd in een nieuwe naam “AKTIVIA“, alsook de naam van de wandelclub is vanaf 1/1/2011 gewijzigd in “Burchtstappers Herzele”.

Door het volltallig bestuur is de beslissing genomen aan te sluiten bij de Vlaamse Wandelfederatie v.z.w en dat met ingang van 1 januari 2012. De V.W.F v.z.w. is door BLOSO een erkende en gesubsidieerde sportfederatie. Voor de wandelclub en de aangesloten leden betekent dit geen wijziging op wandelgebied. Nochtans zijn de voorwaarden voordeliger wat ten goede komt aan onze aangesloten leden.

Vanaf 1/1/2016 fusioneren in opdracht van BLOSO de drie wandelfederaties Aktivia, VWF (Vlaamse Wandelfederatie) en VVRS (Vrije Vlaamse Recreatiesporten) in een nieuwe federatie WSVL vzw. (WANDELSPORT VLAANDEREN vzw.).

Op 11-02-2019 is er tijdens de oprichtingsvergadering door het dagelijks bestuur van onze feitelijke vereniging beslist over te gaan naar een vzw (vereniging zonder winstoogmerk), de statuten zijn de dag nadien gedeponeerd op de grifie en vanaf dan zijn we officieel een vzw met als naam “Burchtstappers Herzele vzw”.

De “Burchtstappers Herzele vzw” beschouwt wandelen als een rustige en familiale gezinssport, een recreatieve sport waar men zowel individueel als in groep, met vrienden, gezin of familie de streek en de natuur kan verkennen.

Externe link

Pages in category "Burchtstappers Herzele"

This category contains only the following page.